Tag - motor

Company NameTypeStatus
YAM SIK NG MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
NAM KEE MOTOR CAR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
EIA MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TAK WAN MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
SUN MOTOR OEM COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
PO KIT MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
UNO MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
H & H MOTOR CAR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
CAR BOY MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
FU TAT MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
TAK FAT MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
MAN LEE MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
WAN LOI MOTOR CAR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
C & M MOTOR CAR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
M & W MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
MAN HO MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
LUN KEE MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
LEE LIK MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
A MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
EEC MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
G. P. MOTOR CO LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TAI CHI MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
123 MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
K H MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
AI MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
FOX MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
V MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
WAI KEE MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
KO WAI MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
VGO MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
GP MOTOR CAR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
B & S MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
JET MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
SAW MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive Commenced dormancy on 21-Dec-2011
MZ MOTOR CO. LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
SUN MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TSG MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
MOTOR B&S COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
KAM NGA MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
Tat Man Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
KAM WAH MOTOR CO LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
JPG MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
ARO MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
CL MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
T S H MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
RIC Motor Company LimitedPrivate company limited by sharesLive
FA CAR MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
JAK MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
Man Chi Motor Company LimitedPrivate company limited by sharesLive
TIN MEI MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
JP MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
SRD MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
TAT LEE MOTOR CO. LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
AJ MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
M & D Motor LimitedPrivate company limited by sharesDissolved
WAN LOI MOTOR CAR LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
GM MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
Tai Gat Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
L&C MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
S. K. MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
DR. MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
S MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
QS MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
FEI TAK MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
SKM MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
EMG Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
VTC MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
C G Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
PRC HK MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
Wai Ho Motor Car LimitedPrivate company limited by sharesLive
MH MOTOR COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
MG Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
EVO Motor Company LimitedPrivate company limited by sharesLive
RS Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
WM Motor HK LimitedPrivate company limited by sharesLive
i Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
C & L MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
JS MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
DLE MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TAK AH MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
BC Motor Car LimitedPrivate company limited by sharesLive
JC MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
A MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
WAI KAN MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
MMS MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
JDA MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
YYC MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
MOTOR PRO LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
CYC MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
935 MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
BMS MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
EC Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
Big Jet Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
Wah Kee Motor Company LimitedPrivate company limited by sharesLive
L2S Motor LimitedPrivate company limited by sharesLive
PAT LOK MOTOR LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
Da Motor Company LimitedPrivate company limited by sharesLive
A ONE MOTOR HK COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive