Tag - hongkong

Company NameTypeStatus
HONGKONG ICE COMPANY LIMITED -THE-Private company limited by sharesDissolved
HWA AUN COMPANY (HONGKONG) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
S D C HONGKONG LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
A. E. C. ( HONGKONG ) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
D. M. C. (HONGKONG) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
H. L. S. (HONGKONG) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
FMS (HONGKONG) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
OCS HONGKONG COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TDK HONGKONG COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
HONGKONG T T A LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
OKU HONGKONG LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
BA. & LO. (HONG-KONG) LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved
TYW HONGKONG COMPANY LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
TER HONGKONG LIMITEDPrivate company limited by sharesLive
HONGKONG RMM CO. LIMITEDPrivate company limited by sharesDissolved